Tento odkaz nabízí pro žáky Gymnázia a SOŠ Nový Jičín možnost online diskutovat o kvalitě vytvořených stránek přírodovědné cvičebnice.
Po kliknutí na příslušný vyučovací předmět se objeví google formulář, ve kterém se vyplní ročník studia a kód stránky, kterou chcete komentovat.
Rokem studia se myslí rok, do kterého je stránka zařazena. Tedy pokud jste třeťák, ale chcete komentovat stránku druhého ročníku, pak 
v nabídce vyberete druhý ročník. Kód strany je uveden vždy v pravém dolním rohu stránky, zároveň je kódem pojmenován soubor v aplikaci
Smart Netbook, například Ko01, Dn03, Sk12.

Potom vyplníte do nabízeného okna Váš komentář stránky. Snažte se být konkrétní. Co byste doplnili, co je nesrozumitelné, co je zajímavé,
co je zbytečné, co byste na stránce uvítali. Také můžete přidat internetové odkazy související s tématem stránky cvičebnice. Uvítáme odkazy
na zajímavá videa na youtube či jiných webových stránkách.

Děkujeme Vám za pomoc při tvorbě cvičebnice, která bude sloužit žákům další roky, Váš názor je pro nás velmi cenný a hodnotný.

Program pro domácí užití Smart Notebook Express je ke stažení na stránkách www.smarttech.com, odkaz ke stažení je uveden níže

Pokud nechcete s programem pracovat, pak si můžete jednotlivé stránky přečíst exportované v pdf - vždy komplet 8 stran v jednom dokumentu.

Citace zdrojů obrázků a textu najdete v záložce "Citace zdrojů". Soubor citací bude součástí tištěné i elektronické cvičebnice v závěrečné kapitole.
Podřízené stránky (4): Biologie Dějiny a filozofie Fyzika Chemie