Součástí projektu je také virtualizace školní sítě. Za prostředky poskytovatele
dotace je pořízen nový server a deset tenkých klientů. Tento odkaz přináší
informace, které s virtualizací souvisejí.

Aktuality o virtualizaci najdete na webové stránce kabinetu IVT: